KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

ISIS a její vyznavači


Bohyně ISIS

ISIS a její vyznavači

Různé aspekty ISIS


Litinová socha bohyně IsisNa jedné straně byli její zastánci považováni za moudré a čisté bytosti, a na druhé straně byla spojována s bohyní erotické a romantické lásky.
Její vyznavači náleželi ke všem společenským vrstvám. Protože nikoho neodmítala, stala se bohyní osudu, která měla možnost přepsat vliv hvězd.

Umělci a řemeslníci ji vyznávali jako nejvyšší múzu, první vědci ji vyciťovali mezi křivulemi a psali jejím jménem alchymické spisy.
Spolu se Serapidem, dynamickým aspektem svého umírajícího a znovu oživeného manžela Osirida, stála v cele Alexandrijské knihovny a její školy medicíny, poskytovala standardní vzdělání dávným lékařům.
Isida byla uctívána v dávném Londýně, na mnoha místech Francie a Německa. Na středním východě a na ostrovech v Egejském moři jsou její chrámy častým jevem, přestože z nich jsou nyní jen trosky.

Když se v období bouřlivého nástupu „nového náboženství“ začaly vypalovat a ničit chrámy jiných bohů a bohyň, utíkali se pohanští kněží a kněžky ukrýt do zdí Isidiných svatyň.
Poslední pohanský chrám stál na svatém ostrově Fílai v horním Egyptě. Avšak roku 595 našeho letopočtu (celá dvě staletí po zákazu pohanských náboženství) byla tato svatyně násilím uzavřena a její kněžstvo rozpuštěno a vyhnáno.
Isis se tak stala Isidou Amenti, skrytou bohyní, a byla uctívána pod různými rouškami a převleky. Mnoho z jejích atributů přešlo na stále populárnější Pannu Marii a Isidiny sošky, na nichž kojí svého syna Hora, byly přejmenovány a umístěny do kostelů, které byly vystaveny na základech původních svatyň.
V roce 756 si ve Francii stěžovalo křesťanské duchovenstvo nad tím, že se poutníci stále scházejí na hoře Anzin, aby uctívali Isidu a jiná božstva. Část jejich rituálů přetrvala až do 10. století v arabském Harranu, bývala oslavována v západní Číně za Tchangské dynastie. Ve středověkém rukopise je známka o Iside v podobě „Ysis, paní rostlin“, což dokazuje, že Isidiny léčivé schopnosti nebyly ani v temném věku tak docela vymazány z lidské paměti.

V moderní době je Isidina přítomnost pociťována ve filosofii svobodných zednářů a v teosofii v obřadech ceremoniálních magiků, v kultu Wicca a v motlitbách nespočetných jednotlivců, kteří se k ní obrátili.

 

Isis je bohyní mystérií, posvátných tajemství a zasvěcení

Bohyně IsisMůžeme se připravit na zasvěcení, připravit se na pochopení mystérií, ale v jejich vlastní podstatě si posvátná tajemství musíme odhalit úplně sami. Jejich pochopení je totiž darem a projevem milosti samé bohyně, nikoli pouhým intelektuálním poznáním. Z téhož důvodu by stejně záznamy starodávných rituálů, i kdyby byly popsány přesně do posledního detailu, skutečný prožitek mystéria neodhalily. Mystérium si s námi pohrává, pro každého je jiné, stejně jako je jiný každý z nás. Pochopení mystérií nás zaplaví jako řeka, která se vylila z břehů a zaplavila vyschlou půdu na svých březích.

Vnitřní mystéria zůstávají nepolapitelná. Avšak vnější tajemství nás mohou na vnitřní mystéria připravit a možná uspíšit jejich pochopení. A tak studujte a čtěte vše, co se Vám o této úžasné bohyni dostane do rukou.
Isis ke svému kontaktu s věřícím nepotřebuje přímluvu zasvěcené kněžky nebo kněze. Přítomnost nebo rady druhých, které Isis zasvětila, mohou adeptovi nesmírně pomoci a přinést mu obrovskou radost a sebedůvěru, i když to není nezbytné. Isis si muže zvolit, že provede adepta iniciací buď v chrámu, nebo ve skupině zasvěcenců, anebo ho zasvětí uprostřed všedního života, bez jakýchkoliv mystických příkras, avšak se stejnou duchovní silou.

Další článek: Různé aspekty ISIS