KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Bohyně ISIS


Bohyně ISIS

ISIS a její vyznavači

Různé aspekty ISIS


Litinová socha bohyně IsisJiná jména: Eset a dalších tisíce jmen
Charakteristika: bohyně všeho
Podoba: žena s kravskými rohy, mezi nimiž nese sluneční kotouč boha Re, mnohdy mívá křídla
Jiné údaje: nejuctívanější bohyně, duše bohyně Isis září na nebi jako hvězda Sothis (Sírius)

Božská matka, nebeská vládkyně světa, dárkyně života a obilí, udržovatelka řádu ve světě i v rodině, bohyně léčení, ochránkyně dětí, bohyně přírody a paní kouzel, se svou sestrou Neftys ochraňuje mrtvé na zemi (v sarkofázích). Tato bohyně byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanu, což nám dokazují také nejčetnější spisy a hieroglyfické texty k ní se vztahující. Její kult se od svých prvních až po poslední doklady udržel nejspíše přes 4 a půl tisíciletí. Tato bohyně se také těšila úctě u největšího počtu národu starověku. Její oblíbenost byla nejspíše způsobena tím, že tato bohyně byla obdarována nejkladnějšími rysy a vlastnostmi ženy: manželská láska a věrnost až za hrob, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě. Byla také obdařena kouzelnou mocí ke konání dobra a spravedlnosti.

Zmínky o Isis nacházíme v Textech pyramid ze Staré říše, v Textech rakví ze Střední říše, v Knize mrtvých z Nové říše, v četných nápisech a dalších památkách. Hieroglyfický znak jejího jména znamená trůn. Isis byla manželka boha Osirida a matka boha Hora. K tomuto se váže známá legenda: Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Setha zbyly neúrodné pouště a sucho. Seth se ze závisti rozhodl, že se mu pomstí. Pozval ho k sobě na hostinu a v nečekané chvíli ho nechal chytit, spoutat a zabít. Jeho tělo pak roztrhal na několik kusu a ty rozházel po celém Egyptě. Naštěstí Isis, jeho obětavá a milující manželka, vyrazila na loďce na cestu s cílem najít všechny části manželova těla. I přes mnoho obtíží a překážek uspěla a za pomoci boha Anubida manželovo tělo složila dohromady. Bůh slunce a hlavní z Egyptských bohů Re nemohl nechat tuto nespravedlnost jen tak a rozhodl, že Osiris se vrátí zpět a stane se bohem podsvětí a zemřelých. Od těch dob putují mrtvé duše před Osiridovu stolici.


ISIS - univerzální bohyně

Bohyně IsisKdo vlastníte knihu Isis a její mystéria zjistíte, že tyto pasáže věnované Isis jsou vám povědomé. Vy, kteří knihu nevlastníte, a bohyně Isis Vás přitahuje, tak neváhejte a sežeňte si ji. Historie Isidina kultu je dlouhá a složitá. V dávných dobách byla Isis v rodném Egyptě vládnoucí bohyní, bohyní lásky a kouzel, velká léčitelka. Doklad o jejím kultu byl nalezen v textech přibližně 2600 pr.n.l., přičemž jeho původ patrně sahá až do preddynastických dob. Byla uctívána po celém Egyptě až po velké chrámové komplexy (This, Memfis a Asuán).

Protože se egyptští mořeplavci plavili po Středozemním moři a do Egypta připlouvali cizí námořníci, rozšířilo se její uctívání po západním světě.


ISIS - komplexní bohyně

Je komplexní bohyní s mnoha aspekty. Zde jsou některé z nich:

  • bohyně války

  • bohyně moří

  • bohyně léčení

  • bohyně rostlin

  • bohyně lásky

  • bohyně alchymie

  • bohyně osudu


ISIS a její charakteristika

Mezi četná další Isidiny přívlastky náleží pak například: „paní obou zemí", „paní trůnu", „ přítelkyně obou bohů", „paní paláce", „vládkyně domu života" a další. V různých textech je Isis charakterizována jako čarodějka, držitelka tajemných tvůrčích sil („hike"), jako prasíla všech věcí, je oslovována „jsi starší než tvá matka" (Nut).

Inspirace:
Kniha Isis a její mystéria, Ottův slovník, chaloupka.mysteria.cz

Další článek: ISIS a její vyznavači