KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Tarotové karty - Tarot

Tarotové karty

se používají na výklad minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tarot rozdělujeme do velké a malé Arkány. Velkou arkánu (arkána = tajemství) tvoří 22 karet od karty Blázen po kartu Svět. Pokud naleznete tyto karty při výkladu tarotu, značí vždy důležité věci a směry. Malá arkána se skládá z 56 karet rozdělených do 4 skupin - meče, hole, poháry a mince. Každá sada karet je něčím zvláštní a hodí se pro něco jiného. Než začnete vykládat je však důležité si ujasnit pár věcí - měli byste znát přesný význam každé karty a je potřeba se rozhodnout podle otázky jaký obrazec použijete.

Původ Tarotu není přesně znám - je starý jako lidstvo samo. Jedna z teorií říká, že pochází z Egypta, z knihy Života. Do Evropy přišel pravděpodobně ve 14. století. Tarotové karty s sebou vozili kočovní rómové, ale někdy se jejich rozšíření připisuje spíš arabům. Pravda bude asi někde mezi… V 18. století ale zavládlo silné přesvědčení, že tarot souvisí s egyptskou magií. Na výkladu tarotových karet však není nic nadpřirozeného.

Je dobré začít vykládat pouze s velkou Arkánou. A až ji budete dobře ovládat, tak můžete přidat i malou. Samotný výklad je v podstatě rituál. Karty se nejdříve musí důkladně zamíchat, protože vykládání karet je stejně jako kterýkoliv jiný mantický systém založen na náhodě. Proto je nutné při míchání doslova pohnout každou kartou. Při míchání myslete na otázku, potom rozložte karty do vějíře a jednu podruhé vytahujte. Pokud se objeví při výkladu velká Arkána, tak značí něco důležitého, duchovního, na něco vás upozorňuje. Říká se, že je esencí malé Arkány, která se zabývá všedním dnem, obyčejným životem. Každá tarotová sada má ale jiný význam karet. Při výkladu jsou důležité i okolní náhody a jevy. Když třeba při míchání vypadne z rukou karta, tak má určitě nějaký význam k výkladu.

Základní rozložení tarotových karet je do véčka. Začneme kartou, která je úplně vlevo nahoře, pod ní, tak, aby kousek uhýbala doprava, položíte druhou kartu, pod ní stejným způsobem třetí a pod ní čtvrtou kartu. Čtvrtá karta tvoří nejnižší bod písmena V. Další kartu položíme nad ni, ve směru druhého ramene písmene V. Takže máme před sebou sedm karet. Čtvrtá vyložená karta tvoří hrot písmena V a je v celé sestavě nejdůležitější. Stačí znát základní význam jednotlivých karet a už víme poměrně přesně, o čem bychom měli mluvit.

 

Popis karet velké arkány

Blázen
- Hravost, bezstarostnost, skrytá moudrost, bláznovství, neuvážené jednání
Mág - Začátky, zkoušení vlastních schopností, vědění, moudrost, výřečnost, iluze
Vysoká kněžka - Vedle věcí bílých jsou i černé, poznání, ochrana vyšší silou, nestrannost
Panovnice
- Spojení s přírodou, narození, život a smrt, láska Matky, vše se vyvíjí a mění
Panovník - Umění vládnout, rozhodnutí, aktivita, moc a tyranie, sobectví, sebedůvěra
Vysoký kněz - Duchovní vůdce, učitel a rádce, intuice, poslouchej srdce
Milenci - Láska ve všech podobách, rozhodnutí mezi dvěma úhly pohledu
Vůz - Zkušenosti, opuštění, odvaha, sebeprosazení chybnou cestou
Síla - Schopnost něco změnit, proměna osobnosti, použití síly proti druhým
Poustevník - Moudrost, hledání cesty v bludišti, osvícení, samota, sebetrýznění
Kolo štěstí - Štěstí nebo smůla, změna v Tvém životě (obvykle nečekaným směrem)
Spravedlnost
- Prohlédnutí léčky, vnitřní rovnováha, dohody a smlouvy, karma
Viselec
- Je potřeba se občas podívat na věci i z druhé stránky, svázanost s minulostí
Smrt - Aby něco začalo, musí něco také skončit, nemoci a smrt, logický vývoj situace
Harmonie - Vyrovnanost, mírnost, zlatý střed, umění objektivity, tvůrčí síly
Ďábel - Přijmutí zodpovědnosti, rozlišení mezi důležitým a nedůležitým, vše negativní
Věž - Prolomení blokád, hádky a spory, zboření iluzí
Hvězda - Studium, ukazuje ti cestu, kudy máš jít, pomoc zvenčí, duchovní vedení
Měsíc - Snění, nevědomost, pasivita, letargie, deprese, světlo se rodí ze tmy
Slunce - Úspěch, dosažení cíle, radost ze života, děti, zábava
Soud - Ukončení vleklých záležitostí, nastolení nového pořádku, rozhodnutí z vyšších míst
Svět - Cíl, komunikace, pochopení, také vše co je lidské a pozemské

 

Popis karet malé arkány

Jak už bylo řečeno, karty malé arkány se dělí do čtyř skupin (meče, hole, poháry a mince). Každá skupina má pak čtrnáct karet, z nichž každá má svůj význam.


Meče
Astrologie: Vodnář, Blíženci, Váhy
Element: Vzduch

Eso
- Myšlení
- Kritika, vyostření situace, zásah do života, válka, osud
Král
- Muž vzduchu
- Bystrý, duchaplný, chytrý, zábavný, výřečný, kritický, chladný
Královna
- Žena vzduchu
- Bystrá, rychle myslí, miluje změny, vtipná až zlomyslná, bezcitná
Rytíř
- Boj
- Zápas, zákeřnost, vztahovačnost, vypočítavost, prospěchářství
Princ
- Odmítnutí
- Odřeknutí, nesouhlas, odepření, zavržení nepříznivého, odpor
Dvojka
- Mír
- Složení zbraní, úleva, změna, smíření, uvolnění
Trojka
- Žal
- Bolest, lítost, trápení, zmatek, nemoc, bezradnost, žal z minulosti
Čtyřka
- Odklad
- Průtahy, nucená přestávka, stagnace, nemoc, příměří, nečinnost
Pětka
- Porážka
- Ohrožení, podlost, potupa, prohra, omezení, ztráta, hádka, nezdar
Šestka
- Očekávání
- Pohyb, zlepšení, pohyb ze tmy na slunce, stěhování
Sedmička
- Marnost
- Lež, přetvářka, intriky, neklid, pokrytectví, klam, nástrahy, lstivost
Osmička
- Vměšování
- Zasahování, beznaděj, omezování, zákazy, zoufalství, chaos
Devítka
- Krutost
- Smutek, sebetrýzeň, pocit viny, neštěstí, úzkost, strach, krutost
Desítka
- Zkáza
- Smrt, násilná smrt, zrada, nedůvěra, zánik, ostuda, zmar

 

Hole
Astrologie: Beran, Lev, Střelec
Element: Oheň

Eso
- Intuice
- Zdroj, plodnost, hojnost, zvýšená aktivita, nový začátek, dar
Král
- Muž ohně
- Dynamický, impulzivní, velmi tvořivý, silná intuice, obchodní nadání
Královna
- Žena ohně
- Dynamická, impulzivní, pracovitá, nezávislá, bojovná, pyšná, lstivá
Rytíř
- Vášeň
- Intenzita, rychlost, dramatičnost, netrpělivost, spontánnost
Princ
- Hra
- Nabídka, cesta, hravost, nová šance, vitalita, pohyb, dovádivost
Dvojka
- Lhostejnost
- Touha opírat se o berličky, neschopnost vidět nové obzory, netečnost
Trojka
- Ocenění
- Naplnění, prožívání, jistota, pochvala, pevný základ, příležitost
Čtyřka
- Uvítání
- Vítáte druhého nebo jste vítáni, oslava, radost, účast
Pětka
- Spor
- Soupeření, rivalita, hra, zápas, napětí, soutěž, překážky, energie
Šestka
- Úspěch
- Vítězství, radost, dovednost, dobrá zpráva, bod obratu, odměna
Sedmička
- Odvaha
- Únava, stres, tvrdá práce, hledání odvahy, vnitřní boj, obtíže
Osmička
- Rychlost
- Příznivá zpráva, cesta, bezodkladnost, překvapení, zvrat, pokrok
Devítka
- Zdržení
- Stagnace, meškání, pasivita, neochota, zatvrzelost, nepřístupnost
Desítka
- Tíseň
- Nedostatek sil, ztráta pevné půdy pod nohama, břemeno, skleslost

 

Poháry
Astrologie: Ryby, Rak, Štír
Element: Voda

Eso
- City
- Příliv pocitů, láska, touha, mír, harmonie, blaho, radostné sny
Král
- Muž vody
- Láskyplný, citlivý, rád pomáhá druhým, někdy citový manipulátor
Královna
- Žena vody
- Milující, láskyplná, trpělivá, citlivá, zastupuje mateřství, nemilosrdná
Rytíř
- Pohoda
- Důvěra, náklonnost, pohoda, dobrá nálada, přátelství, romantika
Princ
- Svoboda
- Mír, pochopení, uvolnění, zbavení se závislosti, porozumění
Dvojka
- Láska
- Příznivé spojení dvou lidí, setkání, návštěva, vztah, sympatie
Trojka
- Vděk
- Oslava, láskyplné projevy, vděk, uznání, veselost, potěšení
Čtyřka
- Rozmrzelost
- Nevrlost, vztahovačnost, touha být sám, urážlivost, pochybnosti
Pětka
- Zklamání
- Rozladěnost, citová vyprahlost, samota, trápení, melancholie
Šestka
- Rozkoš
- Slast, sex, radostná vzpomínka, tajná přání, představy, nostalgie
Sedmička
- Iluze
- Špatné návyky, vzdušné zámky, marná naděje, klam, podněcování
Osmička
- Rozchod
- Odpoutání, rozpad, volnost, soužení, zánik, loučení
Devítka
- Radost
- Láskyplnost, spokojenost, srdečnost, vřelost, nadšení
Desítka
- Harmonie
- Partnerství, svazek, uklidnění, vyrovnanost, rovnováha

 

Mince
Astrologie: Býk, Panna, Kozoroh
Element: Země

Eso
- Realita
- Štěstí, bohatství, hmotný úspěch, splněné sny
Král
- Muž země
- Smyslný, dobrosrdečný, pracovitý, dobrý obchodník, materialista
Královna
- Žena země
- Žena s pevným základem, mírumilovná, stálá, pracovitá, chamtivá
Rytíř
- Úroda
- Ocenění za těžkou práci, vytrvalost, odhodlání, ctižádost, sklizeň
Princ
- Nabídka
- Lukrativní návrh, nové příležitosti, dobrodružství, příznivá zpráva, dítě
Dvojka
- Změna
- Hravost, výměna, transformace, nezodpovědnost, bezstarostnost
Trojka
- Zkouška
- Dobře vykonaná práce, pokrok, zkušenosti
Čtyřka
- Lakota
- Umanutost, hrabivost, žárlivost, zpátečnictví, závist, nespokojenost
Pětka
- Chudoba
- Ztráta, nepřízeň osudu, nemoc, nouze, prázdnota, nedostatek
Šestka
- Dar
- Dotace, schválení, dědictví, pomoc od přátel, velkorysost
Sedmička
- Trpělivost
- Překážky, delší časový úsek, dozrávání, hojnost, růst, úzkost
Osmička
- Rozvoj
- Nový začátek, učení, znalosti, námaha, rozmach
Devítka
- Zisk
- Úspěch, nárůst, překvapení, užitek, výhoda, sebevědomí, dostatek
Desítka
- Bohatství
- Poklad, jistota, rodinné štěstí, hojnost, stabilita, bohatá odměna