KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Výklad z karet

To, jak byste měli žít, vám neřekne karta, ovlivnit to můžete vždy jen vy sami, možná právě díky jejím podnětům. Karta vás tak mohla přimět, abyste si ještě důkladněji promysleli obě strany daného problému. Právě takovéto užívání karet a jejich výkladu považujeme za nejlepší a nejúčinnější metodu. Podaří se vám tak dostat svůj život pod kontrolu.

Naši budoucnost můžeme v určité míře utvářet a ovlivňovat sami. Jedná se o jeden z našich nejvznešenějších životních cílů! Abychom totiž mohli vůbec něco vytvářet, potřebujeme k tomu dostatek vědomostí. Musíme vědět, kam chceme směřovat, jaká jsou naše přání a čeho se naopak obáváme. A musíme být schopni učinit ta správná rozhodnutí. Vytváření něčeho nového totiž rozhodnutí přímo vyžaduje. „Toto může zůstat stejné, toto musím rozvíjet i nadále, tohoto se mohu s klidným svědomím zříci, s tímhle je nutné se poprat, protože mi to v něčem brání nebo mě to mučí.“ Rozhodování je aktivní myšlenkový proces plný činů, který musí uskutečnit samo (stávající) individuum.

 

Odkud přicházím? Kdo jsem? Co chci? Kam jdu?

Toto jsou základní a podstatné otázky. Mezi těmito póly se koneckonců pohybují všechny naše existenční a smyslové otázky. Po celý život se těmito otázkami zabýváme, někteří z nás povrchněji, jiní pak více do hloubky a snažíme se dopátrat těch správných odpovědí.

Budete-li se zabývat symboly, může vám to pomoci na jedné straně při získávání vědomostí o sobě samých, které potřebujete k rozvoji vlastní individuality a ke správnému vykročení na vaši životní pouť. Na straně druhé se pro vás tento náhled může stát určitým vodítkem, jež vám bude ukazovat směr a průběh této cesty a pomůže vám při kladení otázek sobě samým a při nápravě některých vašich skutků.