KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Výklad snů

{výklad snů}

Historie věštění se ztrácí v nedozírné minulosti. Víme však, že na počátku předpovědí byly techniky věštby z ohně, vody, hvězd, malých kůstek nebo výklad snů. Se symbolikou snů se setkáváme i v bibli.

Bible, stejně jako jiné velké historické knihy a různá náboženství, vykazuje stopy obecné a podstatné víry ve sny a výklad snů:

Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku, tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal…

Jób 33:15, 16

Výklad snů a jeho symbolika

Symbolika ve výkladu snu může mít dvojí charakter. Předměty mají své typické obecné vlastnosti, na kterých se shodne většina lidí (voda je mokrá, oheň pálí, slunce svítí, tráva je zelená). Sny mají i vlastnosti jedinečné, které nesou sdělovací hodnotu pouze pro snícího a nelze se jich dobrat jinak než volným sdružováním myšlenek na základě předchozí zkušenosti (v dětství namalovaný obrázek atp)…

 

Je však třeba si uvědomit, že autory našich snů jsme výhradně my sami. Proto i „inscenaci“a průběh snů nelze připisovat nikomu jinému než sobě. Většinou se ve snu projeví nevyřčená přání a odmítané myšlenky. To k nám promlouvá jakési alter ego, kterému můžeme říkat stín. Tato stinná přání a myšlenky mají ve snu prostor se nekontrolovatelně projevovat a realizovat se bez jakékoli újmy na okolí.

 

Říká se, že při snění máme přístup k těm nejtajnějších databankám informací. Naše vědomí je spojeno s nevědomím a to, co nám ve stavu bdělosti zůstává skryto, je najednou jasné a otevřené. Výklad snů byl vždy považován za velmi osobní, přesný a pravdivý způsob věštění.

 

Není tomu tak dávno, co snáře, neopomenutelné pomůcky pro výklad snů, nechyběly téměř v žádné domácnosti. Snáře se dědily a opatrovaly, aby se k nim mohlo neustále chodit pro radu a pomoc.

 

Nechte si poradit od našich kartářek

Také my vám rádi zprostředkujeme možnosti věštby, jež skýtá výklad snů. Ponořte se s námi do tohoto tajemného světa a odhalte své skryté snové vize.