KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Seznámení s archanděly

Výklad pomocí andělských karet je velmi přesný výklad na danou situaci, na kterou se zrovna ptáme. Archandělé a Andělé Vám dají přesnou odpověď jak naložit s danou situací a jak vyřešit celý problém. Klient si musí nejdříve dobře rozmyslet otázku. Buď na minulost, minulé životy, přítomnost, či budoucnost. Důležité je se uvolnit a zhluboka dýchat. Kartářka zamíchá balíček a vytáhne tři andělské karty, které Vám odpoví na to, na co jste se ptali.

Dovolte mi, abych Vás seznámila s několika Archanděly a Anděly.

 

Archanděl ARIEL

je známý také jako Arael, Ariael. Jeho jméno znamená „lev nebo lvice boží“. Je spojován s božskou magií, ochranou životního prostředí, se zjevením, s divokými zvířaty, rybami a ptáky - léčí je a chrání.

 

Archanděl Azrael

je známý také jako Azrail, Ashriel, Azaril, Anděl smrti. Jeho jméno znamená „ten, jemuž pomáhá Bůh“. Jeho úlohou je především se dostat po fyzické smrti do Nebe. Pomáhá utěšovat umírající a truchlící, převést duši právě zesnulého, tišit žal truchlícím - materiálně, duševně a citově.

 

Archanděl Gabriel

jeho jméno znamená „Bůh je má síla“. Gabriel je ženského pohlaví, je slavný anděl, který řekl Alžbětě a Marii, že se jim narodí synové Jan Křtitel a Ježíš Nazaretský. Archanděl Gabriel nadiktoval Mohammedovi duchovní text islámu Korán. Takto vešel Gabriel ve známost jako andělský posel. Pomáhá při adopci dítěte, umělcům a projektům spojených s uměním, při početí dítěte a s plodností, v novinařině a psaní, v práci pro televizi a rádio. Před počátkem jakéhokoliv uměleckého projektu nebo projektu spojeného se sdělovacími prostředky požádejte Gabriela o vedení a dohled nad vašimi činnostmi.

 

Archanděl Haniel

jeho jméno znamená „Boží sláva“ nebo „Boží milosrdenství“. Pomáhá tím, že vnáší do našich životů odpouštění, s léčivými schopnostmi, s měsíční energií, s duševní rovnováhou, s psychickými schopnostmi, zvláště s jasnovidectvím.

 

Archanděl Chamuel

jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha“ nebo „ten, který hledá Boha“. Odráží každého, kdo se pokouší zmocnit se světa negativním způsobem. Pomáhá v životní dráze, smyslu života a nalézání ztracených předmětů, ve vztazích jejich vytvářením a posilováním, ve vyhledávání duševně spřízněných partnerů, v udržování světového míru.

 

Archanděl Jeremiel

znamená „Boží soucit“. Pomáhá s jasnovidectvím a prorockými vizemi, s vyhodnocováním života a s prováděním životních změn, s psychickými sny včetně jejich výkladu.

 

Archanděl Jofiel

jméno Jofiel znamená „Boží krása“. Tento archanděl je známý jako patron umělců. Byl přítomen v ráji a později vykonával dohled nad syny Noemovými. Pomáhá v uměleckých projektech a umělcům, krásným myšlenkám, s dekorací interiérů, se zpomalováním hektického tempa.

 

Archanděl Metatron

význam jména Metatron není jasný, protože jeho jméno nekončí příponou „el“ jako u všech ostatních archandělů s výjimkou Metatronova dvojčete Sandalfona. Pomáhá s poruchou soustředěnosti (ADD) a poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), v dětských záležitostech, s udržováním záznamů a s jejich organizací, s duchovním pochopením, při psaní.

 

Archanděl Michael

známý rovněž jako Bešter, Sabbathiel. Jeho jméno znamená „ten, kdo je jako Bůh“ nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh“. Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní“ a dohlíží na život nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatelé toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají „nositelé světla“ a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou a to profesionálně nebo příležitostně. Pomáhá v obětavosti a oddanosti vlastních názorů, v nabytí odvahy, v navádění na správnou cestu, v nabytí energie a vitality, s ochranou, s vyčistěním prostoru, s uvolněním ducha, v získání sebevědomí. Stačí, když si pomyslíte: Archanděli Michaeli, prosím, přijď ke mně. Potřebuji tvoji pomoc!

 

Archanděl Rafael

známý též jako Labbiel. Jeho jméno znamená „Bůh léčí“ nebo „Bůh vyléčil“. Rafael je léčitel. Pomáhá s návyky a žádostivostí, s jejich odstraňováním a snižováním, s jasnovidectvím, se zrakem, fyzickým i duchovním, s vymítáním duchů, chrání cestovatele.

 

Archanděl Raguel

jeho jméno „Boží přítel“. Jeho hlavní úlohou je dohlížet nad všemi ostatními archanděly a anděly, aby dobře a harmonicky spolupracovali podle božího řádu. Pomáhá s řešením hádek, se spoluprácí a harmonií ve skupinách a v rodinách, s ochranou lidí, s nimiž se zachází nespravedlivě, s dodáváním sil, zvláště smolařům, se zaváděním řádu.

 

Archanděl Raziel

jméno Raziel znamená „Boží tajemství“, protože tento archanděl tak úzce spolupracuje se Stvořiteli, že zná všechna tajemství vesmíru, i to, jak vesmír funguje. Raziel sepsal tato tajemství v tlusté knize symbolů a božské magie nazvané Kniha archanděla Raziela neboli Sefer Raziel. Pomáhá s alchymií, s jasnovidectvím, s božskou magií, s esoterickými informacemi, se zjevením, s psychickými schopnostmi.

 

Archanděl Sandalfon

je jeden ze dvou archandělů, jejichž jména nekončí na „el“, což znamená v hebrejštině „Bůh“. Jeho jméno znamená v řečtině bratr, to je poukaz na jeho dvojče Metetrona. Tyto obě dvojčata byli nejprve smrtelnými lidmi. Sandalfon byl prorokem Eliášovým. Jeho hlavní úlohou je přenášet lidské modlitby k Bohu. Říká se, že je tak vysoký, aby dosahoval ze země až do nebe. Pomáhá s hudbou, s modlitbami a jejich doručení a s odpověďmi, s nenarozenými dětmi a určování jejich pohlaví.

 

Archanděl Uriel

toto jméno znamená v překladu „Bůh je světlo“ nebo podobně „Boží oheň“. Tento archanděl Uriel vnáší do situací světlo, varuje a dává prorocké informace. Noema také varoval před potopou. Pomáhá s alchymií, s počasím, se psaním, s řešením problémů, varování před katastrofami.

 

Archanděl Zadkiel

jméno Zadkiel je v přeložení „Boží spravedlnost“. Je to archanděl milosrdenství a shovívavosti, protože zabránil Abrahamovi k obětování jeho syna Izáka Bohu. Pomáhá se soucitem, s odpouštěním sobě samým i ostatním, s posílením paměti, se zapamatováním důležitých informací.