KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Nástroje věštění - mantiky

A

Aeromantie — věštění z atmosférických podmínek.
Ailuromantie — věštění podle pozorování chování koček.
Alectryomantie — věštění ze vzorů potravy vytvářených zobajícími kuřaty.
Aleuromantie — věštění výběrem těstové kuličky se zapečeným papírkem s odpovědí.
Alfitomantie — věštění ze speciálních koláčů k odlišení pravdy a lži.
Arachnomantie — věštění podle vzhledu a chování pavouků.
Aritomantie, arithomantie — věštění z vrhání malých kostí (astragalů) či ze součtu čísel na dvou kostkách.
Astromantie — věštění z hvězd, avšak (na rozdíl od astrologie) nezaložené na horoskopu.

 

B

Belomantie — věštění taháním označených šípů z nádoby či jejich házením na zem.
Bibliomantie — věštění ze slov přečtených z naslepo otevřené knihy.
Botanomantie — věštění z pálení listů a větví.

C

Cefalomantie — věštění z lebky osla nebo kozy.
Ceraunoskopie — věštění z blesku a hromu.
Ceromantie — věštění z tvarů vosku, odkapaného do misky se studenou vodou.


D

Daktylomantie — věštění z pohybu prstenu zavěšeného jako kyvadlo.
Dafnomantie — věštění ze zvuku pálených olivových ratolestí.


E

Entomomantie — věštění ze vzhledu a chování hmyzu.


F

Fylorodomantie, fyllorhodomantie — věštění z okvětních lístků růže.


G

Geomantie — věštění ze symbolů vytvořených rozhozením hrsti písku či prachu na zem.


H

Halomantie — věštění z házení soli do ohně.
Hippomantie — věštění z chování či chodu koně.
Hydromantie — věštění z vody, například vlnění hladiny.


CH

Chaomantie — věštění ze vzdušných vizí.
Chiromantie — věštění ze znaků a čar na rukách, čtení z dlaně.


I

Ichthyomantie, ichtyomantie — věštění z tvarů ryb a jejich vnitřností.


K

Kampanomantie — věštění z hlasu zvonů.
Kapnomantie — věštění z kouře ze zápalných obětí či kadidla.
Kartomantie — věštění z karet (viz též taromantie).
Katoptromantie — věštění ze zrcadla.
Kausiomantie — věštění z předmětů vhozených do ohně.
Kleidomantie — věštění pomocí zavěšeného klíče.
Kleromantie — věštění pomocí vrhání nebo tažení losů.
Koscinomantie — věštění ze sítka drženého dvěma lidmi.
Kritomantie, krithomantie — věštění čtením znaků na upečeném chlebu nebo koláčcích.
Kromniomantie — věštění z cibule.
Krystalomantie — věštění z křišťálové koule.

L

Lampadomantie — věštění z plamene olejové lampy.
Lekanomantie, lekonomantie — věštění z kapek oleje na vodě.
Litomantie, lithomantie — věštění z odrazu plamene svíčky na drahých kamenech či barevných skleněných kuličkách.
Lychnomantie — věštění z plamenů tří svíček.

M

Meteormantie, meteoromantie — věštění z meteorů a padajících hvězd.
Molybdomantie — věštění z tvarů vzniklých kapáním cínu či olova do studené vody.
Myomantie — věštění z barvy a pohybů myší.

N

Nekromantie, necromantie — věštění pomocí vyvolávání duchů zemřelých.

O

Oenomantie — věštění ze vzorů vytvořených rozlitým obětovaným vínem.
Oneiromantie — výklad snů (též pessomantie).
Ophiomantie, ofiomantie — věštění z barvy a pohybu hadů.
Ornitomantie, ornithomantie — věštění z hlasu a letu ptáků.

P

Pegomantie — věštění z odrazu na hladině vody.
Pyromantie — věštění z ohně či plamenu.

R

Rapsodomantie, rhapsodomantie — věštění z básní.
Rhabdomantie, rabdomantie — věštění z rozhozených hůlek či kostí.

S

Skapulomantie, scapulomantie — věštění podle tvaru trhlin v lopatce (scapula).

T

Taromantie — věštění z tarotových karet.
Tasseomantie — věštění z čajových lístků v šálku.
Tefromantie, tephromantie — věštění ze vzorů v popelu oběti.
Tyromantie — věštění z rozložení děr a plísní na sýru.