KOMETO.CZ - cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu
Mám zájem

Kartářky on-line

Andělské karty - popis

Andělské karty srdce a duše, se dají použít zcela nezávisle k objasnění toho, jak andělé vnímají postup životem po cestě srdce a duše. Dají se také použít jako doprovodná souprava k andělským kartám harmonie, jelikož staví na andělské moudrosti, které jste používáním těchto karet nabyli.

Můžete pracovat s oběma sadami karet a provádět dvojitou předpověď, která vám poradí v každodenních záležitostech a také poskytne andělské vedení v příštích životních krocích. Je důležité prohloubit spojení s anděly.

Právě každodenní andělské spojení mění život! Andělé jsou nejvyšším stupněm energetických vibrací. Když s nimi začnete pracovat, zvyšujete své vlastní vibrace, které se tím blíží samotným andělům, a čím víc se tomu věnujete, tím víc pocítíte, jak vás obklopuje andělská energie.

 

Andělské karty umožňují přijímat od andělů osobní vedení. Je na vás, abyste se tímto poselstvím řídili tak, že tyto konkrétní anděly s dobrým úmyslem pozvete do svého života. Jestliže pozvete do svého života anděly, kteří se projevují prostřednictvím předpovědi, zahájíte tím přeměnu a také začnete harmonizovat své fyzické (nižší) Já s duchovním (vyšším) Já prostřednictvím mostu svého srdce.


Názvy všech andělských karet:


Anděl strážný
Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují.


Archanděl Michael
Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi.


Božské načasování
Věnujte pozornost dveřím, které se vám právě otevírají a zavírají.


Děti
Věnujte teď mimořádnou pozornost svým dětem nebo svému vnitřnímu dítěti.


Duchovní růst
Nacházíte se v období výrazného duchovního růstu.


Důvěra
Důvěřujte si a mějte víru, že Bůh a andělé jsou s vámi.


Harmonie
V situaci, která vás trápila, se konflikt vyřešil.


Hojnost
Právě teď k vám přichází nový příliv pomoci.


Hravost
Radost a hra - to k andělům patří! Vedou vás k tomu, abyste ve svém životě měli více radosti a abyste věděli, že radost je nezbytnost a nikoli luxus.


Hudba
Andělé vás vybízejí, abyste se pohroužili do krásné hudby.


Inspirace
Věnujte pozornost novým myšlenkám a nápadům, které dostáváte.


Klid
Ve vašem životě nastává doba většího vnitřního klidu a ticha.


Meditace
Právě teď je pro vás velice důležitá meditace.


Naslouchání
Komunikujete se svými anděly a poselství, která dostáváte, jsou míněna velmi vážně.


Nová láska
Ve vašem milostném životě začíná nová kapitola, ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.


Nové začátky
Nabízí se vám čistý štít, nové příležitosti a zkušenosti.


Odevzdání
Pusťte se všeho, co vás trápí a dovolte Bohu a andělům, aby vám pomohli.


Odpuštění
Zanechte hněvu a zášti a ciťte se uzdraveni.


Okouzlení
Chopte se znovu svého dětského smyslu pro úžas a údiv.


Oslavy
Dobrá zpráva!


Partner duše
Vaše prosba o vztah s partnerem duše - s člověkem, který by byl vaší druhou polovinou - byla vyslyšena.


Péče o tělo
Andělé na vás naléhají, abyste pečovali o své fyzické tělo.


Pomocníci
Bůh, andělé a neviditelní duchovní učitelé, kteří vás milují, ochraňují a vedou, nad vámi právě v této chvíli bdí.


Požehnání
Bůh a andělé vám právě teď pomáhají.


Pravda a integrita
Jste vedeni k tomu, abyste k sobě byli velice upřímní a pravdiví ve všem svém jednání a činech.


Pravé Já
Vaše pravé já - zářící, silné, úspěšné a inteligentní - nyní prosvítá pod povrchem.


Přátelství
Dochází ke změnám ve vašich vztazích s kamarády a přáteli.


Příroda
Je důležité, abyste pobývali sami v přírodě.


Romance
Andělé vás upozorňují na vaše potřeby v oblasti milostných vztahů.


Rovnováha
Není váš režim v poslední době nevyvážený?


Samota
Věnujte určitý čas tichému zamyšlení o samotě.


Sebepřijetí
Jste dokonalými dětmi Božími a všechno na vás je úžasné.


Síla
Nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu.


Sny
Věnujte právě teď pozornost svým snům.


Soustředění
Přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete.


Studium
Zabýváte se právě nyní učením a studiem.


Svoboda
Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.


Uzdravení
Situace, kvůli níž si děláte starosti, se napravuje.


Vyslyšená modlitba
Neboj se, milovaný! Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny.


Záměr
Vaše záměry vytvářejí vaše zkušenosti.


Zázraky
Právě teď se všude kolem vás dějí zázraky.


Zhmotněná přání
Materializovali jste si nové možnosti a hojnost.


Znamení
Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které vám nyní andělé předávají.