POSELSTVÍ VĚŠTÍRNY ISIS pro měsíc červen 2018

V měsíci červnu vás čekají nové přísliby, nové šance a výzvy. Probíhá tvoření nových struktur v kolektivním podvědomí, již nyní to můžete vnímat jako změny v zaměstnání, ve vztazích k sobě i druhým. Váš zaměstnavatel je také vaším partnerem. Nelze opomenout nejvyššího partnera a tím je Stvořitel. Změna představy o Bohu a tvůrčí energii, kterou představujete je žádoucí.

POSELSTVÍ VĚŠTÍRNY ISIS pro měsíc červen 2018

Pro měsíc červen se nám ukazují hned 4 tarotové karty.

První karta HIEROFANT

Hierofant sedí uvolněně mezi dvěma pilíři a dvěma hořícími svícemi. Jeho podobnost s Velekněžkou je nápadná. Oběma jde o poznání. Její poznání je tajné, ezoterní, zatímco jeho zájmem je, přinést božskou moudrost dolů na zem. On je tím, kdo má spojení s božstvím a nadzemskou moudrostí, jak dosvědčují dva přítomní havrani. Jeho úkolem je však sdělit tuto moudrost lidem přímo a jasně. Císař má zvednutou ruku, jako by dával požehnání. Nastává prolínání světského a božského, podvědomého a vědomého.

Tato karta je výrazem dokonalé rovnováhy víry a praxe. Je to dobré znamení, jestliže čelíte nějakému problému, protože naznačuje, že znáte řešení, jenom potřebujete najít způsob, jak ho provést v praxi. Možná vás Hierofant žádá, abyste si představili, jaký by byl váš život, kdybyste žili podle toho, čemu věříte.

Pozorně se podívejte na kartu HIEROFANT. Vzadu vlevo stojí na zemi kalich. Co je pro vás v tomto kalichu? Do kamene vzadu je něco vytesáno. Co to je a co to pro vás znamená?

Potom, co jste upřeli pozornost na obrázek, nechejte myšlenky stranou a nechejte přicházet poselství z vašeho nitra. Nikoli z hlavy, nýbrž z celku, vědomí.

Druhá karta DESÍTKA PENTAKLŮ

Pentakl jako pentagram se označuje pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy. Je prastarým magickým a ochranným znamením. Slovo pentagram pochází z řeckého slova πεντάγραμμον, znamenajícího přibližně pět přímek.

Muž a žena spolu tančí, na tváři se jim zračí radost, zatímco kolem prší pentakly. Mají už dobrý stabilní domov a v dálce připlouvá další loď – příslib ještě dalšího boha-tství. Nejenže mají dost, mají víc než dost. Tato karta představuje silný bezpečný základ obvykle založený na rodinných svazcích, ať již jde o domov, nebo o podnikání. Týká se také dědictví nabytého i darovaného. Je možné, že jste získali dědictví nebo malou výhru, kterou investujete do budoucnosti. Nebo jste si pořídili vlastní dům či podnik, abyste tak zabezpečili sebe i své milované. Další možností je nějaký způsob investování do společnosti, fondu, prospěšné aktivity či sponzorství. Investování můžete provést různými způsoby, v každém případě to bude prospěšné, dobré a výhodné. U nohou dvojice jsou dva psi. Psi jsou věrní, ochraňují. Letošní rok je v čínském znamení psa. Bdí nad námi OCHRANNÁ MOC, pokud jí nasloucháme a necháme se vést vnitřní prozřetelnou silou, intuicí.

Třetí karta ŠESTKA PENTAKLŮ

Uprostřed nádvoří stojí žena a drží váhy. Před ní klečí dvě žebračky. Jedné z nich dává peníze. Zdá se, že té druhé je jakýkoli milodar odepřen. Tato karta se týká dávání a přijímání. V měsíci červnu pro mnohé z vás tato karta znamená milost ve vašich financích, ale i záležitostech jiné energetické povahy. Na jedné straně možnosti a čas pro sport či odpočinek na druhé straně stojí práce, úkoly, povinnosti. Nikdo za vás nerozhodne, čemu máte dát přednost, protože vy řídíte svoji životní energii. Váš Duch je tu, aby navigoval vaše směřování. Naslouchejte sami sobě, ať si uchováte to, co vám právem náleží a tím je dostatek životní energie a zdraví. Zdraví je stav, o který nutno pečovat.

Čtvrtá karta DESÍTKA PENTAKLŮ

Tato karta žehná všemu, o čem je poselství na měsíc červen. Ve vaší životní cestě se vyskytuje mnoho přátel a rodinných příbuzných, aby se spolu s vámi ochotně podělili o radosti i starosti, dokonce jsou ochotní vám pomoci, pokud se jim otevřete se svými pocity a strastmi či žádostí o pomoc. Šance začít nebo pokračovat v dokonalém rodinném životě. Provází vás prvky bezpečí a možnost žít dokonalý život na příjemném místě s lidmi, na které se můžete spolehnout. Dokonalost můžete vidět v tom, co jste už dokázali, přijali, získali vlastními či společnými životními zkušenostmi. Podělte se o zkušenosti, co vám dali a vzali, přijímejte i to, co zrovna příjemné není tím, že se dokážete povznést. Nadhled. Uzříte duhu, cestu od Duše k Duchu. Zní vám to pohádkově? Zkuste si svůj život alespoň představit pohádkově. Možná vám to ukáže cestu tam, kam patříte a kde můžete být opravdu šťastní.

S láskou, OLÍVIA