Květnové karty Věštírny Isis

V tarotové řadě v samotném středu se ukazuje karta SÍLA:

Popis karty: Žena sedí BEZE STRACHU vedle řvoucího lva. Ačkoli by ji lev svojí mohutností a ostrými zuby mohl roztrhat, zdá se, že jí to nezajímá. Za nimi je ohnivá krajina představující SITUACI, která vyžaduje velkou ODVAHU. Žena na sobě skoro nic nemá, dává tak najevo, že je se sebou velice spokojena. Lev představuje její animální vnitřní instinkty a VÁŠNĚ. ŽENA se jich nebojí, ani se je nesnaží fyzickou silou ovládat, jde na to jemným porozuměním a přijetím. Vnitřní vášnivost může použít, jak si přeje, aniž by ji potlačovala nebo se jí nechala ovládat.

Květen 18

Během měsíce května máte šanci porozumět vlastním pudům a vášním. Když je pochopíte a přijmete, můžete tuto sílu použít k dosažení vašich cílů. Můžete mít nad sebou takovou vládu, že půjdete životem tichou silou, která vám je vždy k dispozici právě, když ji potřebujete.

Používejte svoji sílu z pozice klidu, nepopírejte ji. Už je čas.

Když lev řve, všimněte si, že dokážete stát rovně, ba dokonce v klidu. Vy na to máte!

Žena totiž vidí víc, než jen řvoucího lva, ona je moudrá. Dokáže vidět zákulisí situací, a pokud si dá odstup, tak i její řešení. Zbytečně neplýtvejte energií. Když jednáte z odstupu, dokážete mnohem víc!

V náročných situacích si představte, že jste pozorovatel, teprve poté reagujte. Lev bude řvát do prázdna. Za vámi stojí SVĚTLO.

Situace pro vás skončí pozitivně a příznivě, pokud uhlídáte sebe.

Upozornění či varování, obrácená karta: KRÁLOVNA POHÁRŮ

Tato karta představuje někoho, koho mohou ovládat jeho EMOCE. Člověk v emocích se může chovat manipulativně až obsedantně. Zde se jedná o vaše emoce nebo emoce vašeho protivníka. Vy nejste oběť, vy jste rovnoprávný člověk! Toto mějte v každé situaci na paměti. Pokud vás něco shodí, pak jedině váš emotivní postoj. Jestliže cloumají emoce s protivníkem, nechejte mu je, není to vaše věc. Nejlepší službu uděláte, když necháte protivníka jeho emocím napospas. ODSTUP.

ESO POHÁRŮ, jedna z nejvyšších a nejpříznivějších karet pro měsíc květen.

Žena objímá velký kámen, korunovaný krásným kalichem s přetékající vodou. Pět proudů vody představuje vyvěrání ducha do hmotného světa. Holubice symbolizující sestoupení ducha upouští do kalicha oplatku, DAR ČISTÉ LÁSKY.

Tato karta představuje dar čisté lásky, která může mít podobu nového milostného zájmu, tvůrčí touhy nebo duchovního probuzení. V této době je váš život plný možností a překypujících radostných emocí. Přijměte krásné okamžiky k početí něčeho úžasného.

Dejte se do meditace, použijte modlitbu, procházejte se přírodou, dopřejte si kulturní zážitek nebo práci na zahradě či jiné činnosti, které vám dělají radost a naplňují vás. Je důležité se odreagovat. Odreagujte své myšlenky a emoce. Pečujte o sebe, své okolí, tvořte, hrejte si jako děti. Je to jedno, zda jste žena nebo muž. Oddělíte se tím od stínu, abyste zase mohli zaslouženě čerpat ze světlých okamžiků. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Do červnového úplňku máte nejvíce možností začít to, po čem toužíte, abyste měli v budoucnu z čeho čerpat. Na krásné okamžiky budou navazovat další. Dopřejte si je. Tento život žijete jednou!

Emoce jsou k prožívání ne k vydírání. Krásné okamžiky si užívejte plnými doušky, abyste znovu nabyli rovnováhu a chtěli vidět Světlo života.

Užívejte květnových možností, realizujte je. Pokud máte pocit, že je nevidíte nebo máte zdání, že tu pro vás možnosti nejsou, odevzdejte své obavy Bohu. Napište svá přání na lístek, požádejte Matku Zemi o její přízeň a pomoc, poté předejte svá přání řece.

Pokud si nebudete vaším rozhodnutím jisti, kartářky z VĚŠTÍRNY ISIS s vámi vaše situace či životní křižovatku rády rozluští.

S láskou, OLÍVIA